certificació ISO 9001

Alumnat oficial  curs 2023 – 2024

(s’actualitzarà durant el primer trimestre del curs) 

Calendari definitiu de les proves escrites finals 
Idioma Nivells Dia Hora
Anglès A1 (1r)   15:30 h.
       
Anglès A2 (2n)   15:30 h.
       
Anglès B1 (3r)   15:30 h.
       
Anglès B2.1 (4t)   15:30 h.
       
Anglès B2.2 (5è)   15:30 h.
       
Anglès C1 (6è)   15:30 h.
       
Francès A1 (1r)   15:30 h.
       
Francès A2 (2n)   15:30 h.
       
Francès B1 (3r)   15:30 h.
       
Francès B2.1 (4t)   15:30 h.
       
Francès B2.2 (5è)   15:30 h.
       

Mostres de les proves per als nivells B1, B2 i C1  amb autocorrecció – format pdf:

 

Les proves finals de Nivell Bàsic A1 i A2 (1r i 2n) i Nivell Intermedi B2.1 (4t) només són per l’alumnat que no ha superat l’avaluació contínua.

Les proves finals de B1 (3r), B2.2 (5è) i C1 són per tot l’alumnat d’aquests cursos.

La convocatòria de les proves orals dels exàmens finals la fa el docent de cada grup a finals de curs.