certificació ISO 9001

Alumnat oficial  curs 2022 – 2023

 

Calendari definitiu de les proves escrites finals 
Idioma Nivells Dia Hora
Anglès A1 (1r) 24 de maig 15:30 h.
       
Anglès A2 (2n) 24 de maig 15:30 h.
       
Anglès B1 (3r) 1 de juny 15:30 h.
       
Anglès B2.1 (4t) 24 de maig 15:30 h.
       
Anglès B2.2 (5è) 9 de juny 15:30 h.
       
Anglès C1 (6è) 26 de maig 15:30 h.
       
Francès A1 (1r) 25 de maig 15:30 h.
       
Francès A2 (2n) 25 de maig 15:30 h.
       
Francès B1 (3r) 2 de juny 15:30 h.
       
Francès B2.1 (4t) 24 de maig 15:30 h.
       
Francès B2.2 (5è) 12 de juny 15:30 h.
       

Mostres de les proves per als nivells B1, B2 i C1  amb autocorrecció – format pdf:

 

Les proves finals de Nivell Bàsic A1 i A2 (1r i 2n) i Nivell Intermedi B2.1 (4t) només són per l’alumnat que no ha superat l’avaluació contínua.

Les proves finals de B1 (3r), B2.2 (5è) i C1 són per tot l’alumnat d’aquests cursos.

La convocatòria de les proves orals dels exàmens finals la fa el docent de cada grup a finals de curs.