certificació ISO 9001

Altres tràmits

 

Beques d’estudi

BEQUES ACCÉS GENCAT EDUCACIÓ

Instàncies i sol·licituds

INSTÀNCIA GENERAL

SOL·LICITUD TÍTOL B2 – C1

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ TAXES-TRÀMIT PRESENCIAL

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ TAXES-TRÀMIT EN LÍNIA

Queixes, suggeriments i agraïments

Haureu de deixar el document degudament omplert a la bústia corresponent.

QUEIXES I SUGGERIMENTS

Beques d’ajut al viatge

Sol.licitud de beca d’ajut al viatge (pròpia de l’EOI de Tàrrega)

BECA D’AJUT AL VIATGE

 

 

Trasllat de matrícula

SOL·LICITUD TRASLLAT D’EXPEDIENT

Renúncia

SOL·LICITUD DE RENÚNCIA

Permutes

SOL·LICITUD PERMUTES

Canvi d’horari

CANVI HORARI