certificació ISO 9001

Exàmens alumnat oficial i candidats lliures

 

Són alumnes oficials totes les persones inscrites a l’escola per seguir els ensenyaments impartits.

Són alumnes lliures les persones que es presenten als exàmens previstos a tal efecte.

Un alumne oficial no pot presentar-se a una sessió prevista per l’alumnat lliure.