certificació ISO 9001

Escola pública d’idiomes

L’Escola Oficial d’Idiomes forma part de la xarxa de les Escoles Oficials d’Idiomes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 45 escoles i 11 Centres Públics Delegats que abasteixen tot el territori. Aquesta xarxa està relacionada amb totes les Xarxes d’EOI de l’Estat.

Més informacions sobre la xarxa: Xarxa EOI Catalunya

* Ensenyament dels idiomes anglèsfrancès,  i català,  nivells homologats del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües estrangeres:

 

Anglès:

  • Nivell Bàsic A1 (1r) – A2 (2n)
  • Nivell Intermedi B1 (3r) – B2-1 (4t) –  B2 (5è)
  • Nivell Avançat C1 (6è)

Francès:

  • Nivell Bàsic A1 (1r)  – A2 (2n)
  • Nivell Intermedi B1 (3r) – B2-1 (4t) –  B2 (5è)

Català:

  • Nivell Avançat C1 – C 2 

Equipament i serveis

  • Cinc aules amb equipament multimèdia, aula d’informàtica, sala polivalent per a conferències i activitats diverses.
  • biblioteca/Mediateca i sala de lectura.
  • Intranet. Plataforma educativa virtual Moodle

L’escola pot oferir cursos especials no reglats (de llengua instrumentals i monogràfics) especialment al mes de juliol i si hi ha demanda durant el curs escolar.

Videovigilància


L’escola disposa d’un sistema de videovigilància que controla les entrades i sortides del recinte escolar.

L’estructura de l’escola fa que la consergeria ha d’estar ubicada en un  mòdul, la qual cosa no permet l’atenció directa del públic. Aquest sistema està aprovat pel Consell Escolar de l’escola com a solució per poder atendre millor els usuaris.