certificació ISO 9001

Organització

Equip directiu

M. Àngels Roig Oliva (directora)

Rosa Oranias Calzada (secretària)

Francesc Claramunt Cunillera (cap d’estudis)

Coordinacions

Marta Beá Vega: Qualitat

Natàlia Bey Barbé: Riscos Laborals i lingüística

Agnès Guardiola Pastor: Idiomes

Laura Real Muñoz: Estratègia digital

Personal d’administració i serveis

Fina Guim Santos: administrativa

Maria Mercè Vila Tugues: conserge

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i està format per tots els sectors de la comunitat educativa: alumnat, professorat i personal d’administració i serveis.

Les persones que en formen part són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

S’hi prenen totes les decisions rellevant pel bon funcionament de l’escola.

CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES INFOS GENCAT

Eleccions novembre 2021

CALENDARI D’ACTUACIONS A L’ESCOLA

Composició del Consell Escolar de l’escola

M. Àngels Roig Oliva, presidenta

Rosa Oranias Calzada, secretària

Francesc Claramunt Cunillera, cap d’estudis

Alba Castellana Rosinés, representant de l’ajuntament de Tàrrega

M. Mercè Vila Tugues, representant del PAS

Representants del professorat: Marta Beá Vega, Natàlia Bey Barbé, Laura Real Muñoz, Agnès Guardiola Pastor

Representants de l’alumnat: Roser Bosch Casanovas

*Si voleu comentar alguna cosa als representants de l’alumnat, podeu enviar un missatge a l’adreça de correu de l’EOI i els el farem arribar (eoitarrega@xtec.cat)