certificació ISO 9001

Organització

Equip directiu

Àngels Roig Oliva (directora)

Marta Santandreu Garcia (Secretària)

Coordinacions

Marta Beá Vega: Qualitat i Correcció lingüística.

Francesc claramunt Cunillera: Riscos Laborals

Rosa Oranias Calzada: Idiomes

Isabel Cochin Climens: TAC

Personal d’administració i serveis

Fina Guim Santos: administrativa

Mercè Vila Tugues : conserge

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i està format per tots els sectors de la comunitat educativa: alumnat, professorat i personal d’administració i serveis.

Les persones que en formen part són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

S’hi prenen totes les decisions rellevant pel bon funcionament de l’escola.

CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES INFOS GENCAT

Eleccions novembre 2021

CALENDARI D’ACTUACIONS A L’ESCOLA

Composició del Consell Escolar de l’escola

Fins el 17 de desembre de 2021

Presidenta: Àngels Roig Oliva.

Secretària: Marta Santandreu Garcia.

Representant de l’Ajuntament: Xavier Rossell Aparicio.

Representants del sector alumnat: Carles Segarra Alcubierre i Rafael Moreno Castro.

Representants del sector professorat: Marta Beá Vega, Francesc Claramunt Cunillera, Isabel Cochin Climens, Rosa Oranias Calzada .

Representant del sector PAS: Mercè Vila Tugues.