certificació ISO 9001

Matrícula de l’antic alumnat per al curs 2024-2025

Nivells Bàsic (A1 i A2) – Intermedi B1 , Intermedi B2 (B2.1 i B2.2),  Avançat C1

La matrícula es formalitza per la INTRANET de secretaria amb el vostre nom d’usuari i la vostra contrasenya personals i intransferibles.

Abans d’accedir a l’aplicació de matrícula, es recomana llegir les informacions d’aquesta pàgina.

EM MATRICULO

Informacions generals

Tot l’antic alumnat  ha de fer la matrícula al mes de juliol per conservar la seva oficialitat i plaça. Aquells alumnes oficials del curs 2023-2024 que no es matriculin dins els terminis previstos, perdran l’oficialitat i hauran de tornar a fer una preinscripció al setembre per tornar a ser alumnes oficials.

MATRÍCULA ANTIC ALUMNAT

 

Ets docent?

Consulta a XTEC la informació referent a les característiques  del programa PIA+ EOI/IOC per totes les llengües per al curs 2024 – 2025.

FORMACIÓ DOCENTS

TRASLLATS DE MATRÍCULA

TRASLLATS DURANT EL MES DE JULIOL
 
L’alumne ha de sol·licitar el trasllat a l’escola de destí els dies 11 i 12 de juliol de 2024.
Per a traslladar la vostra matrícula a l’EOI de Tàrrega, haureu d’adreçar un correu a: eoitarrega@xtec.cat  i adjuntar:
 
  • Formulari de trasllat emplenat
  • Full de matrícula de l’escola d’origen
  • Resguards de pagament a l’escola d’origen
  • Còpia del DNI per les dues cares

Dates importants:

La matricula s’inicia el dimarts 2 de juliol a les 9.00 h. La resta de franges de matrícula s’aniran obrint a les 09.00 h del dia que els correspongui sense tancar l’anterior franja.

Si la matrícula és en dia no laborable s’amplia el termini de pagament fins l’endemà.

2 i 3 de juliol: alumnes d’A1 a B2.2  aptes que volen matricular-se a un grup de la mateixa franja horària.

4 i 5 de juliol: alumnes d’A1 a B2.2  aptes que volen matricular-se a un grup d’una franja horària diferent.

6, 7 i 8 de juliol: alumnes d’A1 a C2 no aptes, no qualificats o no presentats i en situació de renúncia de matrícula.

Tant si és presencial com telemàtic, el pagament l’haureu de fer en el termini de 24 hores a partir de la formalització de la  matrícula telemàtica.

Avís:  durant el procés de matriculació en línia, si trieu alguna de les exempcions o bonificacions previstes, heu d’annexar una còpia digitalitzada del document que s’acredita.

9 i 10 de juliol: resolució d’incidències si escau, presencialment a l’escola.

Trasllat de matrícula

  • De manera extraordinària, i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula els dies 11 i 12 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 18 de juliol.

L’alumne/a que desitja matricular-se fora de termini haurà de seguir el procediment de preinscripció i matrícula del nou alumnat

Els alumnes aptes de C1 d’anglès que vulguin cursar el nivell C2.1 el curs 2024-25 han de fer una preinscripció telemàtica a partir de les 9.00 h del 2 de setembre fins a les 14 hores del 9 de setembre de 2024 segons la resolució EDU/465//2024, de 22 de febrer.

Preinscripció nou alumnat i C2

Escoles on es pot estudiar C2 d’anglès:

EOI de Lleida, EOI de Tarragona, EOI Barcelona-Drassanes, EOI Barcelona-Vall d’Hebron, EOI de L’Hospitalet del Llobregat, EOI de Girona, EOI Sabadell, EOI Manresa, EOI Viladecans, EOI Vilafranca,….

 

 

Beques del Departament d’Educació

El Departament d’Educació ofereix informació de les diferents modalitats d’ajuts i beques.

Consulteu el web del Departament.
 Veure enllaç

Beques del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Convocatòria de beques de caràcter general per estudiants que cursen estudis postobligatoris.

 

 

TAXES I PREUS PÚBLICS

PREUS PÚBLICS pels cursos oficials de nivell bàsic A1 i A2 (1r i 2n) i C1 i C2

 

 

1a Matrícula

2a Matrícula
(repetició de curs)

3a Matrícula
(fer el mateix curs per tercera vegada)

Matrícula curs.

275€ + accés a plataforma i materials 30€= 305€

357,50€ +accés a plataforma i materials 39€= 396,50€

495€ +accés a plataforma i materials 54€= 549€

Matrícula curs amb bonificació del 50% (excepte català).

137,50€ + accés a plataforma i materials 15€ = 152,50€

178,75€ + accés a plataforma i materials 19,50€ = 198,25€

247,50€ +accés a plataforma i materials 27€= 274,50€

Matrícula curs amb bonificació del 50% (català C2).

137,50€ + accés a plataforma i materials 30€ = 167,50€

178,75€ + accés a plataforma i materials 39€ = 217,75€

247,50€ +accés a plataforma i materials 54€= 301,50€

Matrícula curs  amb bonificació del 75% (català A1 .

68,75€ + accés a plataforma i materials 30€ = 98,75€

89,40€ + accés a plataforma i materials 39€ = 128,40€

123,75€ +accés a plataforma i materials 54€= 177,75€

       

TAXES pels cursos oficials de nivell intermedi B1 i intermedi B2(3r, 4t i 5è)

 

1a Matrícula

2a Matrícula
(repetició de curs)

3a Matrícula
(fer el mateix curs per tercera vegada)

Matrícula curs. 

297,60€ + accés a plataforma i materials 30€= 327,60€

386,90€ +accés a plataforma i materials 39€= 425,90€

535,70€ +accés a plataforma i materials 54€= 589,70€

Matrícula curs amb bonificació del 50%.

148,80€ + accés a plataforma i materials 15€ = 163,80€

193,45€ + accés a plataforma i materials 19,50€ = 212,95

267,90€ +accés a plataforma i materials 27€= 294,90€

Matrícula curs amb exempció.

0€+accés a plataforma i materials 0€= 0€

0€+accés a plataforma i materials 0€= 0€

0€+accés a plataforma i materials a 0€= 0€

Accés a la plataforma i materials didàctics

El preu dels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes és de 30,00 euros. Aquest preu està subjecte a les bonificacions i exempcions i també a les penalitzacions per repetició.

Aquests preus no inclouen els llibres de text i de lectura que es puguin utilitzar durant el curs.

CONSULTEU ELS PREUS PÚBLICS, LES TAXES I LES BONIFICACIONS

Preus públics: Nivell bàsic (A1 i A2) i C1 i C2

Taxes: Nivell intermedi B1, B2.1 i B2.2

Exempcions i bonificacions

 

 

 Calendari, dies de classe, professorat i llibres de text:

ANGLÈS FRANCÈS

 

Inici de les classes

Dilluns 23 de setembre, dimarts 24 de setembre o dimecres 25 de setembre de 2024, segons els grups i modalitats.