certificació ISO 9001

Missió, visió i valors

 Missió

  • Ensenyar i preparar els alumnes  d’anglès i de francès innovant i fomentant l’ús de les noves tecnologies, segons els criteris marcats per Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües Estrangeres, validat per les autoritats educatives de la Generalitat de Catalunya.
  • Certificar  els nivells assolits dels alumnes, tant propis com externs.

 

Visió

  • Ser un centre de referència en la formació en llengües i cultures estrangeres del territori.
  • Ser un punt de trobada entre persones implicades en l’aprenentatge, el coneixement i l’estudi de les llengües i cultures estrangeres.
  • Assegurar la millora contínua treballant de manera eficient, innovadora i cohesionada.
  • Col·laborar amb centres educatius i entitats fomentant la solidaritat, el compromís social, la cohesió i el respecte per la diferència.

 

Valors

  • Ser un centre inclusiu, respectuós amb la pluralitat, obert a les diferents cultures, i compromès amb el seu entorn.
  • Fomentar el creixement personal a través de la col·laboració i la cooperació.
  • Fomentar la neutralitat ideològica, el respecte i la igualtat entre persones independentment del seu origen, sexe i religió.